21.6. Alban Heruin - Letní slunovratSvatojánská noc

Utržené byliny mají silnější účinky. Je možné nahlédnout do budoucnosti, dostat se ke skrytým pokladům nebo získat nadpřirozené schopnosti. Rituály, které se uskuteční v tuto dobu, jsou velmi silné a přání každého budou snadněji naplněna. Je třeba si přání ale předem dobře promyslet a zformulovat, protože se splní. Také záměr vyléčit se, se rychleji uskuteční. Jako podpůrný symbol může pomoci oheň v jakékoliv podobě. Je to síla slunce, která má nyní největší moc v roce. Je třeba také děkovat duchům území, na kterém žiji, přírodním duchům, kteří zajišťují harmonii a hojnost a také Zemi, za pomoc a podporu. Je třeba si uvědomit, že nemohu stále jen něco chtít, ale je třeba také dávat a komunikovat se svým okolím s vděčností za podmínky k životu, které dostávám. Kruh je symbol slunce.

1.8. Lugnasad - Sklizeň

Den klidu a setkávání v poklidné a přátelské atmosféře. Nekonaly se náboženské rituály, ale společenské akce, soutěže či závody. Svátek sedláků, rolníků, rituály za dobrou úrodu. Tento svátek byl také spojen se svatbami i s početím nebo rozením dětí. Svatby se mohli uzavírat pouze dočasně na rok, pokud se lidé v průběhu tohoto období rozhodli rozejít, mohli tak učinit bez jakýchkoli právních dopadů. Ženich s nevěstou museli společně plnit několik úkolů, které prokázaly, že spolu umí spolupracovat a také otestovaly jejich schopnosti nutné pro šťastné manželství.

22.9. Alban Elued  - Podzimní rovnodennost

Příležitost k poděkování za dary matky země. Jablko, poděkovat za úrodu a umožnit rostlinám klidný spánek, aby nečerpali síly do dalšího jara.

31.10-2.11. Samhain  - Dušičky

Keltský nový rok a 1. Listopad. 31. Byly zhasínány všechny ohně. Šlo o zvyk symbolizující smrt starého roku. Další den byly zapáleny ohně nové, vítající mladý Nový rok. Avšak v mezičasí, během noci, se otevřely brány mezi zdejším světem a „druhým“ světem. Tato noc měla nesmírný mystický význam. Duchové mohli navštěvovat svět lidí a lidé naopak svět mrtvých a bohů.  Halloween je spojen se smrtí všeho starého a později dojde k jeho znovuzrození.

22.12.-25.12. Alban Arthuan - Vánoce

Spojení se severní stranou, zimní období - Den naděje. Slunce začalo posilovat svou moc a dávalo tak příslib nového života, věštění budoucnosti, domy se zdobily jmelím, cesmínou a břečťanem a předávali si dárky.

31.1.-2.2. Imbolc - Svátek světel

Svátek plodnosti a ochrana těhotných žen a také svátek básnického umění. Očista od temnoty zimy a očekávání jara. Byla rozsvěcována světla . Dnešní HROMNICE - bohyně inspirace, učení, léčitelskou a zastánkyní opuštěných. Začínali polní práce.

21.3. Alban Eilir - Jarní rovnodennost

Nejdůležitějším symbolem nového života je vejce. Dalším symbolem jsou jarní květiny a rašící větvičky. Vyšlehání živými pruty přenese nový život i do těla vyšlehaného člověka. Očista po zimě, držení půstu a omývání tekoucí živou vodou z potoků, úklid a čistota domácnosti.

30.4. a 1.5. Beltain - Vítání jara

Na tento den byly zapalovány ohně v očekávání léta. V tento den se smazávají hranice mezi zdejším a oním světem. Pálení čarodějnic. Oslava jara, obřady na podporu plodnosti na poli, Nejdůležitějším krokem byla očista po zimě a zničení všeho zlého. K tomu sloužily posvátné ohně, které po západu slunce zapalovali druidové ve svatých hájích. Večer byly zhašeny ohně ve všech domácnostech a znovu se zažíhaly až od posvěcených uhlíků očistného ohně. Tím bylo dokonáno očištění domů, ale očistit se museli také lidé, dobytek a vše ostatní. Lidé přes oheň skákali, zvířata se přes něj prováděla nebo se okuřovala jeho dýmem. Aby se posílila magická moc ohně házely se do něj oběti. Dalším důležitým aktem bylo povzbuzení plodivých sil bohyně Matky a vegetačních duchů, kteří se starali o budoucí úrodu. Proto se na polích pořádaly slavnostní průvody, ve kterých lidé oblečení do zelených barev nebo přímo do kostýmů z větví a listí, na hlavách s věnci z rozkvetlých hlohových větévek a nosili tyče ozdobené jehličnatými (stále zelenými) větvemi jako symbol nesmrtelné životní energie a síly. Tento zvyk se dodnes uchoval ve stavění májů.

Můžeme se tento den sejít na nějakém silném ohnisku a udělat společně meditaci. Je možné na několika místech najednou ve stejnou dobu. Ostatní se mohou připojit přes rádio z domova. Je připraven program meditací z 21.12.2013. Tím vznikne velká síla sjednocení záměru v čase a prostoru. Kdo chce být užitečný a pomoci druhým, toto je možnost. Je to snadné a jednoduché a může to udělat každý. Všechny důležité informace k tomu jsou zde k dispozici. Tak zkusme se takto spojit a nastartovat vytvoření něčeho krásného. Vy kdo děláte nějaké společné akce a máte kolem sebe lidi vědomé, kteří cítí, že nikdo jiný za ně změny v jejich okolí neudělá. Je třeba začít změnami osobními. Děkujeme všem za podporu, za váš čas a ochotu.